October 17, 2021

Ada Rata

All news in one location

බීච් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙන් අපේ රටට ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනන්න පුළුවනි…


September 25, 2021 at 6:47 pm | lanka C news

බීච් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙන් අපේ රටට ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනන්න පුළුවනි…

මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල වත්මන් ප්‍රගතිය අධීක්ෂණය සඳහා තරුණ හා ක්‍රීඩා, සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍ය සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා එක්විය.

ජනාධිපතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අනුව ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික හා සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ජනතාවට ලබාදුන් සංවර්ධනීය බලපොරොත්තු යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීම වෙනුවෙන් රට තුළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වෙයි.

දිවයිනපුරා ක්‍රියාත්මක මහා පරිමාණයේ හා ග්‍රාමීය මට්ටමින් සිදුවන කුඩා පරිමාණයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්වල ප්‍රගතිය විෂයභාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ  අධීක්ෂණයට ලක්වේ.

එම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිවැරදිව ක්‍රියාත්මකවීම, නියමිත ප්‍රමිතිය, අඩුපාඩු සහ ප්‍රමාද දෝෂයන් ඇත්නම් හඳුනාගෙන ඒ සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලබාදෙමින් නියමිත කාලවකවානුවලදී එම ව්‍යාපෘතීන් අවසන් කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා මෙම නිරීක්ෂණ චාරිකාවන්වලදී අධීක්ෂණය කරනු ලබයි.

එහිදී අමාත්‍යවරයා මෙසේ ද කීය.

මා ප්‍රථමයෙන් ම ස්තූතිවන්ත වෙනවා වියලේන්ද්‍රන් ගරු අමාත්‍යතුමාටත් හා පිල්ලයාන් අමාත්‍යතුමාටත් මේ ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කරන්න අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට සහයෝගය ලබාදීම සහ ඒ නායකත්වය ගැනීම සම්බන්ධව.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රීඩාංගණ ගණනාවක් හැදෙනවා. ක්‍රීඩාංගණ සංවර්ධනය සඳහා මේ වසරට රුපියල් කෝටි 05 ක් වෙන්කර ඒවායේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ වගේම වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන යටතේ වැව් ගණනාවකම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කය තුළ කිලෝ මීටර 400කට වැඩි පාරවල් ප්‍රමාණයක් කාපට් කරනවා.

කොවිඩ් 19 වසංගතයට අපි මුහුණ දෙනවා වගේම ඒ වසංගතය තුරන් වෙනකොට රටේ ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබාදිය ලෙස මේ රට සංවර්ධනය කිරීම අපේ බලාපොරොත්තුවයි.

ඔබ තමුන්නාන්සේලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා විස්වාශ කර ආණ්ඩුවක් අපට ලබාදුන්නේ ගම සංවර්ධනය කිරීමටයි.

ඉදිරියේ දී මඩකලපුව කේන්ද්‍රකොටෙගන සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න, ක්‍රීඩා පැත්තෙන් බීච් වොලිබෝල් සහ වෙරළ සම්බන්ධ ක්‍රීඩා සංවර්ධනය කිරීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කොට තිබෙනවා.

අනාගතයේ ඔලිම්පික් පදක්කමක් බීච් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙන් අපේ රටට දිනන්න පුළුවන් බව අපි විස්වාශ කරනවා. එම අවස්ථාවේදී මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ දරුවෙකුත් එහි ඉඳිවි යැයි අපි  බලාපොරොත්තු වෙනවා

ඒ සඳහා ඔබ කැපවෙන්න. ඔබට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙන්න අපි ඉන්නවා.

අවසාන වශයෙන් අද මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ඔබ සියලුදෙනාටම මා ස්තූතිවන්ත වෙනවා. යැයි අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මෙම අවස්ථාවන්ට රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගමගේ, එස්.වියලේන්ද්‍රන් යන මහත්වරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නසීර් අහමඩ් මහතා ඇතුඵ පිරිසක් සහභාගි වූහ.

මාධ්‍ය ඒකකය
තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය
සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය

176 viewsSource link