October 17, 2021

Ada Rata

All news in one location

ආණ්ඩුවේ ලොකු මිනිස්සු අයින් වෙන්නේ ආත්ම ගෞරවය රැක ගන්න -ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි | Breaking.lk


The post ආණ්ඩුවේ ලොකු මිනිස්සු අයින් වෙන්නේ ආත්ම ගෞරවය රැක ගන්න -ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි | Breaking.lk appeared first on Sri Lankan Breaking News Video | Breaking.lk.Source link